Na meji med vasema Brezovska Gora in Nemška vas, na robu kraškega dola, leži Ajdovska jama. Večji kraj v bližini je Leskovec pri Krškem. Jama je spodmol z dvema vhodoma in oba vodita do osrednje dvorane, velike 15 x 20 m.

Leta 1992 je bila Ajdovska jama razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. Arheologi so jo raziskovali več desetletij. Našli so številne materialne ostanke iz starejše in mlajše kamene dobe ter bronaste dobe, med drugim tudi posodico. Označili so jo z R 471. V njej je bilo do zdaj neprepoznano vrhunsko znanje starodavne kulture, ki je tam živela v obdobju od 4400 do 3000 let pred našim štetjem.

Se nadaljuje v Ajdovska jama in posodica R 471 (Franc Šturm).