Prezrta zgodovina

Kosezi (zapis e-predavanja, Simon Prosen)

Sredi velikega travna (maja) 2021 je samostojni raziskovalec Simon Prosen že drugič e-predstavil zaokrožena spoznanja o malo znanih slovenskih kosezih. Poučna e-predstavitev. http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/05/Zgod.-izvirnost-Slovenije_Kosezi-18-5-21-e-predaval-Simon-Prosen-.pdf

Vodice v deželi Karnioli (prispevek Simona Prosena)

Samostojni raziskovalec Simon Prosen je za Zbornik občine Vodice 2020 – Dediščina ljudi in krajev zbral zgodovinska dejstva in nekaj zanimivosti o svojem kraju ter deželi Karnioli od 5. do 12. stoletja. Sestavek vsebuje tudi nekaj manj znanih dejstev o… Nadaljuj z branjem →

Stara hišna znamenja

“Zelo zanimiva so, denimo, hišna znamenja iz Bohinja. Zakaj? Nekatera so namreč presenetljivo podobna prazgodovinskim črkam z venetskih napisov, druga pa spominjajo ali so celo enaka nekaterim črkam iz runske pisave. Kako so se podobni znaki pojavili v različnih časovnih… Nadaljuj z branjem →

Naravoverje na Krasu; rodno izročilo naših (pra)prednikov

Boris Čok je v svoji knjigi V siju mesečine – ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice zabeležil zgodbe o obredih, bajeslovnih bitjih, šegah in verovanju naših prednikov na Krasu. Staroverstvo je bilo njihov življenjski slog, odnos do narave in… Nadaljuj z branjem →

O slovenskem staroselstvu in laganju akademskega zgodovinopisja o istem zadnjih sto let

Zahvaljujem se gospe Duši Krnel Umek za odličen povzetek spoznanj o našem staroselstvu! Mimogrede tudi razgalja laži akademskih zgodovinarjev o našem izvoru. http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/09/Dusa-K.-U.-dr.-O-slov.-staroselstvu-in-zlaganosti-sedanjega-akademskega-zgodovinopisja-v-Sloveniji.pdf

Dežela Karniola, po domače Krajnska (prispevek Simona Prosena)

Vsi poznamo srednjeveško državo Karantanijo in kasnejšo slavno vojvodino Kranjsko. Žal smo pozabili na deželo Karniolo, ki je obstajala časovno vzporedno s Karantanijo in ji bila enakovredna tudi po pomembnosti. Brez predhodnice Karniole niti vojvodina Kranjska ne bi mogla biti tako imenitna.  Dandanes… Nadaljuj z branjem →

Severnojadranski Veneti in Homerjevi Eneti

V svojih knjigah pojasnjujem, kdo so Homerjevi Eneti (zavezniki Trojancev), tokratno pojasnilo pa namenjam predvsem SLOVENSKI JAVNOSTI. (Vedran Sinožić, odkritelj resnične Troje v Istri) http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/07/Homerjevi-Eneti-Veneti-brez-uvoda-MF-22-7-2020-za-MegaliSVN.pdf

Minojska kultura je slovenska

Z gotovostjo lahko trdim, da so Veneti govorili prastaro slovenščino, pravi prof. dr. Giancarlo Tomezzoli. Veneti nisu bili majhno ljudstvo. To dokazujejo številni spomeniki, ki so se ohranili iz pradavnine vse do danes in so starejši od rimskih ali starogrških…. Nadaljuj z branjem →

Sloveni oziroma Slovaki, poučite se o svojih koreninah!

Prof. dr. Cyril A. Hromník z Univerza v Cape Townu, Južna Afrika, je 7. rožnika (junija) 2013 svoja naslovna spoznanja predstavil na poljudno-izobraževalnem predavanju za javnost na Univerzi na Primorskem v Kopru. Predavanje je vodila dr. Duša Krnel Umek, tolmačil… Nadaljuj z branjem →

Kamniti krogi za posvetovanje – Troja, Vrba in Rakov Škocjan

K naslovnemu spoznanju mi je pomagal istrski strokovnjak za homeroslovje in zgodovino prof. Vedran Sinožić. Obvestil me je, da Homer v svojem znamenitem spevu Ilijada med drugim opisuje tudi sveti kamniti krog v Troji, kjer so starešine razsojali o vprašanjih… Nadaljuj z branjem →

© 2024 Megalitska Slovenija — Poganja jo Nikrmana

Vse pravice pridržane — Gor ↑