Pred leti sem prejel e-sporočilo o vplivu materinščine na človekove gene; zapis Ewe J. Gunnčar mi je posredovala Vesta Vanel. Ker zelo cenim slovenščino, Ewinemu razmišljanju dodajam nekaj manj znanih, a spodbudnih dejstev in obenem pritrjujem Prešernovemu pozivu (glej naslovno karikaturo), ker je uresničljiv in povsem na mestu.

Za piko na i dodajam še tuji spoznanji o naprednosti slovenščine:

– jezikoslovec in svetovno znan umetnostni kritik McEvilley ugotavlja prednost glagolskih jezikov (posredno tudi slovenščine), pred neglagolskimi jeziki

– strojnik dr. Padinger ugotavlja v tehnično natančni primerjavi slovenskega jezika z nemščino, da v jedrnatosti slovenščina več kot enkrat prekaša nemščino; (sam dodajam, da knjižna slovenščina prekaša v jedrnatosti tudi angleščino, francoščino, italijanščino in še marsikateri mednarodno uveljavljen jezik).

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2023/05/23-5-23-Naprednost-slovenscine-brez-uvoda-23-5-23-napisal-MF-za-MegaliSVN.pdf