Sodna miza v starodavni Karantaniji

  • Kamnita miza, kjer je zasedalo dvanajst prisédnikov, imenovanih “dvanajstija”.
  • Skupaj z vaškim županom so tvorili poroto, ki je v krajevnih srenjah razsojala o nedolžnosti in krivdi.

napisal dr. Jožko Šavli

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2023/04/Kamnita-miza-2014-poslovenjen-Savlijev-angleski-izvirnik-apr.-2023-dodatno-oblikovan-sestavek-za-MegaliSVN.pdf