Pogovor Michia Kushija s Krešimirjem Miškom v oddaji “Na robu znanosti”. Upoštevajoč, da se je pogovor zgodil med Kushijevim obiskom v Zagrebu, je posnetek iz oktobra 2003.

Osebno sem Michiu K. neizmerno hvaležen, ker je javnosti posredoval starodavno znanje o prasilah neba in Zemlje ter o njunem delovanju! Dotično znanje se v filozofiji obravnava kot vzhodnjaško naziranje sveta. Michio me ni le zdravstveno rešil (pravzaprav sem se sam, vendar brez njegovega znanja ne bi uspel), marveč je v okviru veležitja (makrobitike), poleg pomena zdrave prehrane in življenjskih navad, razkril tudi vedenje o nevidnih silah prirode (vesolja), ki obvladujejo vsa bitja in žitje. Osnove o delovanju obeh prasil in njunih pojavnih oblikah na Zemlji so zajete v osnovah o petih močeh (agregatnih stanjih elektromagnetnega sevanja oziroma petih “elementih”).

Govorim o tajnem znanju, ki je še danes bolj kot ne neznano. Zgodovinsko se je pojmovalo kot hermetizem (neprodušno nedostopno znanje) in okultizem (tajno znanje). Dandanes je še vedno pretežno skrivno, saj ga večina zahodnjaških znanstvenikov ne pozna oziroma ga le površno. Ker ga ne dojema, ga ne koristi pri svojem raziskovanju in ga obravnava kot novodobno (“new age”) duhovnost ipd. Zgodovinsko se je zadevno skrivno znanje ohranjalo v tajnih združbah, kjer je bilo na voljo le “posvečenim” članom. Tako je še dandanes, vendar Megalitska Slovenija to presega.

(Mitja Fajdiga, urednik)

Pripis: angleški del pogovora je preveden v hrvaščino, medtem ko slovenski prevod žal ne obstaja.