Samostojni raziskovalec in somišljenik o našem staroselstvu, Simon Prosen iz Vodic na Gorenjskem, je grudna (decembra) 2018 v glasilu Tunški glas objavil naslovni zapis (je priložen). Karni(jci) so bili eno največjih staroslovenskih ljudstev in prazgodovinski predhodniki Krajnske – Gorenjska je le njen najpomembnejši del – zato se spodobi o njih vedeti več kot le njihovo ime.

Najavni foto kolaž prikazuje slap Savica in Hudičev boršt – oboje je zelo pomembno za Gorenjce. Dodana sta Simonov znak (Kresnikovo kolo) in krilatica.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2023/04/2018-december-Karni-in-staro-vedenje-Simon-Prosen-za-Tunski-glas.pdf