Naslovni prikaz Belina in Herkula omogoča njuno preprosto razlikovanje. Za Belinove kipce je značilno peterokrako oglavje, ki ne pritiče Herkulu (grško Herakleju), zato pa se slednji upodablja z gorjačo, značilnim pripomočkom za premagovanje zemeljskih nasprotnikov. Poleg tega se je Belin upodabljal kot ljudomilo božanstvo, ki neredko steguje desno roko v pozdrav. Skratka, se očitno razlikujeta, česar pa naši arheologi in etnologi namerno ne vidijo. Ju preprosto enačijo, da se zamolčuje Belin (!).

Sestavek priča o najdbah Belinovih kipcev na širšem prazgodovinskem Slovenskem in celo v sedanji srednji Italiji. Z zamolčevanjem Belina se slovenski javnosti prikriva njena izjemna arheo-etnološka kulturna dediščina.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2023/03/Belin-sveti-povzetek-znanega-o-njem-brez-uvoda-Mitja-Fajdiga-10-3-2023-za-MegaliSVN.pdf