Konec 2022 sem spočel e-razpravo o naravnem začetku leta, ki ga sproži letna premena elektromagnetizma ozračja na celotnem planetu. Čeprav tako učita starodavna daljnovzhodna modrost in nakazuje tudi slovensko ljudsko izročilo, je tovrstno védenje še vedno skoraj tabu.

Nova letna elektromagnetna kakovost ozračja nastopi na vsej zemeljski obli na isti datum. Začetek novega leta v prirodi ni povezan z nobenim solsticijem niti se ne sklada s koledarskim začetkom novega leta. Njegov prirodni začetek je pogojen s spremembo elektromagnetne kakovosti ozračja, to je nevidne moči prirode. Gmotno usmerjena zahodna znanost ne goji dotičnega védenja, čeprav na njem temeljita ljudsko izročilo in bajeslovje po vsem svetu. Prasila neba in Zemlje porajata vse pojave, snovne in nesnovne, ter poganjata svet, zato velja poznati zakonitosti njunega delovanja na Zemlji. Dotično znanje je na Zahodu sicer znano, a se skriva pred občo javnostjo.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2023/03/Svetoslovje-astrologija-in-prirodno-novo-leto-brez-uvoda-MF-08-01-2023-za-MegaliSVN.pdf