Slovenija premore nešteto vodnih izvirov, med njimi so nekateri tudi izjemni. Predstavljam studenec »jelovške« slatine, ki izvira pod hribom Drnovec nad Lipnico pri Kamni gorici.

K zapisu o tej slatini me je spodbudila osebna izkušnja, zanjo pa je zaslužna Tamara Grilc, ki mi je vodo prinesla v pokušino. Zadoščala sta dva decilitra spite moške vode, da sem se prepričal o njeni dobrodejnosti.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2022/11/Slatina-iz-Kislega-studenca-MF-12-11-22-za-MegaliSVN.pdf