Zelo redko je možno ugotoviti, do kdaj so prednamci postavljali megalitske postavitve. To je možno določiti v primeru Gradišc, ki so prazgodovinsko gradišče (iz obdobja pred 1500 pr. n. št.), s tem pa je okvirno znana tudi starost tamkajšnjih megalitov – šteto od sedanjosti so stari vsaj 3500 let.

Na območju nekdanjega gradišča sva s sodelavko prepoznala več lokacij z nadpovprečno vodno močjo (Zemlje) in ognjeno močjo (neba). Njihov skupni elektromagnetni naboj veča rodovitnost na območju gradišča in boljša bivanjske pogoje. Torej so bili tudi pragradiščarji z Gradišc megalitski naravovedci.

Kraj od nekdaj privlači ljudi zaradi svoje dobrodejnosti. Slednjo sva s sodelavko utemeljila z odkritjem tamkajšnjih lokacij nadpovprečnega naravnega sevanja (označene so na naslovni fotki Gradišc iz zraka, a gotovo je še kakšna).

Več v http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2022/01/Pragradiscarji-z-Gradisc-mega-naravovedci-brez-uvoda-MF-in-JR-16-01-2022-za-MegaliSVN.pdf