Zapis je plod vseh raziskovalcev iz skupine MegaliSVN. Nekdanji soraziskovalec (ne želi biti imenovan) je zapisal bistvene ugotovitve o megalitskem najdišču nad Spodnjimi Danjami pri Sorici, jaz najdišče le nazorneje predstavljam.

(sklep prvega zapisa iz 2015) Na danjskem megalitskem najdišču smo raziskali tehnološko napredno rabo megalitov za namene, ki jih v marsikaterem oziru še dandanes ne dojemamo. S tem tudi popravljamo sporne ugotovitve nekaterih raziskovalcev ostankov megalitskih postavitev, ki našim prednikom delajo krivico …

(urednikov skupni povzetek) Za miselni preskok k drugačni namembnosti spodnjedanjske megalitske postavitve je zaslužen samostojni podjetnik Franc Šturm zaradi izkušenj z metalurško izdelavo regulatorjev sevanja. Množica megalitov za jačanje ognjene moči neba namreč nakazujejo, da se je tam morda namensko talila železova ruda za pridobivanje kakovostnega železa.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2022/01/Megaliti-za-kakovostno-zelezo-brez-uvoda-28-12-2021-uredil-MF-za-MegaliSVN.pdf