Med slovenskimi krajevno-ledinskimi imeni je veliko takih, ki so povezani z Babo. V imenskem kazalu krajev Atlasa Slovenije je več kot petdeset takih imen in krajevno-imenskih zvez. Še več je ledinskih nazivov za razne skalne osamelce, skalne postavitve, vodne površine ali jame, ki so znani le domačinom in védenje o njih hrani ustno izročilo.

V kraškem izročilu je znano opozorilo, Ko Baba dvigne krilo! Vzklik se ne nanaša na žensko osebo, čeprav krilo namiguje nanjo; opozarja na vodno pramoč našega planeta oziroma narave. Slednja je v vseh jezikih ženskega spola, torej se vsebinsko enači z Babo oziroma Veliko materjo. Baba je planet Zemlja, njena vodna moč in vse, kar to prapočelo omogoča, poraja.

https://www.youtube.com/watch?v=1U3Xua-k7EQ

Posnel Matej Lesjak, tvorec dokumentarne oddaje Nadnaravno Slovenija.

Rakek, 27. kimavca (septembra)

MF, urednik