Vsako krajinsko svetišče običajno označuje le eno od obeh pramoči – ognjeno ali vodno, zelo redko uravnalno – naloga Megalitske Slovenije pa je spoznavati celoto. Zato predstavljam kraj s svetiščema obeh moči, v bližini pa se nahaja tudi njuna uravnalna točka. Njihove avre se prežemajo in tako se ohranja ravnovesje nevidnih moči v širši krajini.

(Kraj sem obiskal večkrat, v različnih letnih časih, in temu primerne so fotke.)

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/02/Sveto-trojstvo-moci-Jakovski-hrib-MF-26-01-2021-za-MegaliSVN-brez-uvoda.pdf