K naslovnemu spoznanju mi je pomagal istrski strokovnjak za homeroslovje in zgodovino prof. Vedran Sinožić. Obvestil me je, da Homer v svojem znamenitem spevu Ilijada med drugim opisuje tudi sveti kamniti krog v Troji, kjer so starešine razsojali o vprašanjih skupnosti. Ker je bila resnična predzgodovinska Troja v istrskem Motovunu, se sme sklepati, da so se v njej opisani družbeni običaji uporabljali tudi v sosednjih in pokrajinah širšega območja.

Znano je, da so v poznem fevdalizmu podobnemu namenu služile tudi srenjske skale okrog vaške lipe v Vrbi na Gorenjskem. In ker so bile podobno oblikovane tudi skale nekdanjega skalnatega ovala v Rakovi kotlini (sedanjem Rakovem Škocjanu) na Notranjskem, se sme sklepati o enaki namembnosti takih krogov.

O kakšni oblikovni posebnosti je govor? Kamni v svetih krogih za posvetovanje so zgoraj ravne skale, da se na njih lahko sedi. To je že Homer opisal v Ilijadi.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/07/Megalitski-krogi-brez-uvoda-MF-29-6-2020-za-MegaliSVN-1.pdf