Za ljubitelje nepotvorjene zgodovine. Razpravo o resnični lokaciji Troje je julija 2018 v facebooku objavil prof. Vedran Sinožić, sicer Istran ter odličen poznavalec Homerjevih pesnitev Ilijade in Odiseje.

Objava razprave napoveduje izid prevoda hrvaškega izvirnika Naša TROJA, ki se v slovenščini glasi Resnična TROJA in konec junija 2020 izide pri zložbi Stella, Šmarješke toplice.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/12/TROJA-30x-ne-H.-in-30x-da-M.-14-1-2019-posl.-MF.pdf