K pisanju tega sestavka me je spodbudila knjiga gospe Fani Okič, Megaliti – govoreči kamni (1999), ki sicer poglobljeno obravnava zelo znane megalite po svetu, medtem ko Slovenije sploh ne omenja, čeprav so tudi pri nas megalitske ostaline.

Vse priznanje gospe Okič za njeno pionirstvo, ki ga nadaljujemo tudi v Sloveniji. Še več, spletnica Megalitska Slovenija ne le obelodanja megalite na Slovenskem, temveč tudi nudi odgovor na nekatera vprašanja, ki jih gospa Okič odpira v svoji knjigi.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/09/Smiselnost-MegaliSVN-brez-uvoda-05-9-2019-Mitja-Fajdiga.pdf