Proučevalci izročila o močeh narave, njenih zakonitostih in njihovem vzdržnem koriščenju za obči prid ugotavljamo, da izraz staroverstvo ni pravi, da pravzaprav zavaja. Pred kratkim smo o tem razpravljali Franc Šturm, podpisani in jasnovidec (ne želi biti imenovan). Razprava je bila plodna in skovali smo nov, ustreznejši izraz.

Se nadaljuje v Naravovédstvo, ne staroverstvo (brez naslova in uvoda)