Dolina Kamniške bistrice je izhodišče za hribolazenje, znana je po svojih lepotah (gorah, slapovih, vodnih soteskah, ledeniških balvanih), Spominskem parku planincem, umrlim v gorah, po gondolski žičnici na Veliko planino, po Domu pri izviru reke Kamniška bistrica in tudi po lovskem dvorcu kralja Karađorđevića ter pozneje Tita. Vse to pa je postalo nezanimivo, ko sem začel raziskovati starodavne kamnite ostaline po Evropi in Sloveniji ter med drugim izvedel, da se v K. bistrici nahajajo velik kamniti krog, ogromen skalni tročan in še marsikaj starodavnega, kar priča o tesni povezanosti staroselcev z naravo in o njihovem izjemnem duhovnem znanju.

Vsebinsko kazalo

Uvod . . . 2

Skalni trojak za vzbujanje padavin pod Jermanco . . . 2

Kamniti krog na rečnem bregu pod Črnim plazom . . . 4

Vodno svetišče v tolmunu pri izviru reke Kamniška bistrica . . . 4

Energijska Kamniška bistrica