Gospoda Leopolda Severja sem prvič srečal v prostorih Kongresa slovenstva v Ljubljani, kjer je omenil svojo knjigo Tičnice iz naravoverja – zanesljivi kažipoti v slovensko prazgodovino (2013). Kot upokojen učitelj je človek stare šole in ne uporablja računalnika, zato svojih odkritij ne objavlja elektronsko, temveč na star način – na papirju. Poiskal sem njegovo knjigo v knjižnici in kmalu ugotovil, da tičnice dokazujejo tudi slovensko staroselstvo.

Ko sem dojel, kako tehtna je knjiga, sem telefonsko poklical gospoda Leopolda in ga vprašal, ali ima še kakšen izvod knjige naprodaj (izdal jo je v samozaložbi). Dobil sem knjigo, poleg tega pa mi je še osebno razkazal nekaj tičnic na Dolenjskem in okrog Ljubljane.

In ker je na Slovenskem res mnogo cerkva, ki imajo na zvoniku (p)tico, ledinskih tičnic pa je še dosti več, menim, da tičn’ce dejansko razkrivajo pomembno plat zgodovine naših praprednikov, ki so živeli v tesnem stiku z naravo – torej so bili pred pokristjanjevanjem naravoverci.

Vsebina

Sporočila naravoverskih tičnic       1

Različni nazivi za tičnico in pogostost tičnic po pokrajinah        2

Pomen (p)tice na cerkvenem zvoniku        3

Nekaj cerkva na Cerkniškem, Pivškem, Blokah in v Loški dolini s (p)tico na zvoniku       5

Dodatna spoznanja o staroslovenskem naravoverju       15

Zahvala Leopoldu Severju         15

glej Tičnice, slovensko naravoverje in staroselstvo