UPORABLJENO IZRAZJE

V tem sestavku bom uporabljal izraze iz slovenskega ljudskega izročila.

OBRED je dejanje z namenom vplivati na razmere in dogajanje v svetu.

OBREDNA MOČ (magija, čarnost) je moč vplivanja na razmere in dogajanje.

UROK je obredno izgovorjeno besedilo, ki potem energijsko vpliva na osebe, razmere ali dogajanje.

ČAR je risarski znak, ki ima ali z obredom dobi moč, da energijsko vpliva.

DOGODKI PRED OGLEDOM JAPODSKE JAME

Pred ogledom v živo sva s sodelavcem Jožetom Guardjančičem raziskovala čar iz Japodske jame z radiestezijsko metodo. Meritve sva opravljala s pomočjo razpoložljivih fotografij, ki sta nama jih poslala Mitja Fajdiga in Jure Sinobad. Dobivala sva popolnoma različne rezultate. To je seveda možno le takrat, ko meritve opravljajo namišljeni radiestezisti. Najino strokovno razhajanje je v meni sprožilo preplah, kajti dobro vem, da Jože obvlada radiestezijo, prav tako pa nisem dvomil v svoje meritve.

Pred nadaljevanjem je treba malo dopolniti pomen besede čar.  V obredu ne more dobiti čarne moči vsak risarski znak, temveč samo tak, ki s svojimi oblikovnimi značilnostmi lahko energijsko učinkuje na okolico. Pri radiestezijskih meritvah velja določena metodologija;  radiestezijsko se namreč zlahka izmeri, ali risarski znak (s tujko simbol) energijsko učinkuje in kako močno. Če risarski znak energijsko ne učinkuje, gre lahko za kakršenkoli znak, ki pa ni čar.

Vsak čar, ki vpliva energijsko na okolico, lahko vpliva tudi na človekovo avro. Učinkovanju na avro pa lahko rečemo tudi komunikacija. Taka komunikacija je lahko vsebinska, kot pri pogovoru dveh oseb. Vse kar učinkuje na avro, ima intelekt, saj je komunikacija med človekom in čarom, ki je v osnovi le risarski znak, možna le prek intelekta. Z vajo se lahko te komunikacije priučimo. Vedel sem, kaj moram storiti in zakaj se čar iz Japodske jame odziva pri vsakem človeku različno. Do obiska jame nisem več razpravljal z Jožetom o dotičnem znaku (glej sliko).

OGLED  ČARA IZ JAPODSKE JAME

V soboto, 10. 10. 2015, smo si s sodelavci in prijatelji pod vodstvom domačina Marka Goriška, ogledali Japodsko jamo. Pri zadevnem risarskem znaku smo naredili zanimiv poskus. Znak sem na glas vprašal: »Kaj bi naredil, če bi ti pristopili kot sovražniki?« Z Jožetom sva merila njegov odziv. Zelo hitro je v jami narasla entropija (energijski nered) – energija v jami je postala zelo škodljiva za ljudi. Oba z Jožetom sva izmerila enako.

Nato sem naglás vprašal znak povsem nasprotno: »Kaj bi naredil, če bi ti pristopili kot prijatelji?« Ponovno sva z Jožetom merila njegov odziv. Neverjetno hitro je entropija v ozračju jame izginila in pojavilo se je energijsko dobrodejno (geomantično) polje. Ozračje v jami je postalo zdravilno za živa bitja. Spet sva oba, jaz in Jože, izmerila enako.

Skrivnostni jamski znak, ki smo ga pozneje poimenovali Japodski čar, smo fotografirali, ga prerisali in, preden smo zapustili jamo, sem ponovno naglás ponovil obe vprašanji. Znak se je odzval enako kot prej.

OBNAŠANJE OSTALIH ČAROV

Dvodimenzionalni risarski znak, ki na okolico učinkuje energijsko, se strokovno imenuje čar (tudi ženske vplivajo na nas, moške, s svojimi čari …). Še močneje pa energijsko učinkujejo tridimenzionalni predmeti. Pri tem je treba poudariti, da vsak trodimenzionalni predmet ne učinkuje energijsko na okolico, temveč samo tisti, ki ustreza določenim oblikovnim zakonitostim in žarči sebi lastno energijo; le tak predmet je lahko trodimenzionalni čar.

Še močneje pa energijsko vplivajo trodimenzionalni čari, ki s svojo obliko tvorijo fraktalni vzorec. Fraktalni vzorec je posebna geometrijska razporeditev likov v sliki, ki v neskončnost preslikava enake oblike, ki pa so vedno manjše.

In za konec, kolikor vemo, najmočneje energijsko učinkujejo tridimenzionalni fraktalni čari, ki so oblikovani tako, da vsebujejo tudi svojo inverzno sliko. Inverzna slika je, zelo poenostavljeno, pomanjšana osnovna oblika. Matematično bi temu rekli ena ulomljeno z osnovno sliko.

V 30 letih sem tako raziskal okrog 150 različnih čarov in jih hranim v svojem arhivu. Vsi učinkujejo spodbudno na ljudi. Vsi koristijo ljudem, ne glede, ali so ljudje do njih razpoloženi sovražno ali prijateljsko. Njihova energija se lahko usmerja v določene dogodke, torej se z obredom vpliva nanje, vendar se v nobenem primeru in z nobenim od teh čarov ne more škodovati ljudem; obenem v prostoru noben doslej znani primerek čara ne more ustvarjati entropije, torej ne more ustvarjati človeku škodljivega okolja.

Japodski čar pa lahko škoduje ljudem, če se mu tako ukaže. In ukaze izpolnjuje brez pridržka, ne da bi terjal izpolnjevanje kakršnegakoli predpogoja. Prav tako za delovanje ne potrebuje vstopnih kod ali posebnih obredov, škodljiv ukaz lahko posreduje Japodskemu čaru kdorkoli.

KAKŠNO AVRO IMAJO NARAVNI MATERIALI IN PREDMETI

Narava je vsem rudninam, kamnom in predmetom, ki izžarevajo človeku koristno energijo, namenila veliko avro. Avra takih predmetov lahko doseže tudi velikost, ki je 10.000-krat večja od velikosti samega predmeta.

Predmeti s škodljivim energijskim poljem pa imajo, k sreči, zelo majhno avro. To velja tudi za minerale in kamne. Njihovo slabo energijsko polje je veliko le toliko kot sama velikost predmeta. Narava nas na tak način varuje pred slabim oziroma škodljivim biopoljem.

Japodski čar pa  na ukaz v trenutku razširi slabo energijsko polje čez celo votlino – torej presega že znane naravne zakone.

SLEDILO JE PREIZKUŠANJE

Z Jožetom sva preskušala Japodski čar, narisan na papirju. Preizkusi so pokazali, da čar naredi vse, kar se mu ukaže. Naredi dobre in slabe stvari, kot se mu ukaže.

Čar je zlahka začasno izničil tudi najmočnejše geomantične točke, ki jih poznamo v bližnji okolici; zmogel je začasno popolnoma spremeniti bioenergijo megalitskega kroga pod Krnom; prav tako lahko vzpostavi ali obnovi geomantično točko tam, kje je prej ni bilo ali je bila energijsko porušena, na primer v cerkvi sv. Foške v Istri.  Seveda vse, kar čar zmore izničiti, lahko na ukaz tudi obnovi.

Japodski čar torej lahko tvori in izničuje. Pomislil sem, da bi bilo lahko tudi izničevanje koristno, če bi se mu, recimo, ukazalo, naj pobije vse bakterije in viruse, ki mi povzročajo virozo. Tak ukaz sem doma tudi dal Japodskemu čaru. Učinkoval je približno eno minuto. V moji avri so se začele pojavljati merljivo spodbudne spremembe. Kaj več od tega pa nisem želel eksperimentirati …

Skico čara iz Japodske jame smo poslali v pregled tudi večkrat preverjeni jasnovidki, ki je preko tehnike intuitivnega pisanja prišla do sledečega odgovora:

Simboli so govorica, ki že od vsega začetka povezujejo človeka z izvorno silo s katero komunicirajo, ne glede na to če se tega zavedajo ali ne. Ta konkretni čar ali znak je eden od fenomenov, ki so prisotni v tem znakopisju. Znakopis omogoča človeku dostop do spoznanj do katerih ni mogoče priti z drugimi sredstvi.

Absolutna resnica je samo ena, a poleg nje obstajajo tudi druge resnice, ki so v resnici predstavnice ravni, na katerih delujejo. Kolikor je ravni, toliko je resnic ali lahko bi rekli tudi zakonov, ki omogočajo in uravnavajo obstoj in delovanje teh ravni.

Kdor je oblikoval ta simbol, je poznal več resnic oziroma ravni bivanja in s tem manifestiranje presežnega. Dana mu je bila zmožnost, da je v simbol oziroma s simbolom izrazil zmožnost duha, ki sodeluje pri oblikovanju nekega stanja ali resnice kot verodostojnega predstavnika v očem vidnem svetu.

Simbol ima veliko sporočilno ali obredno moč.  S svojo prisotnostjo in načinom delovanja izpričuje, da ni resnično samo, kar zaznava človek s fizičnimi čutili, temveč in predvsem tudi kar se nahaja izven petih čutil.

Zadevni znak ali simbol je preprosto priča in vez med duhovnim in materialnim svetom. V slednjem uresničuje to, kar sproži v duhovnem. V slednjem pa lahko sproža čisto vse, kar se potem odraža v gmotnem svetu in sicer ne glede, kakšen predznak mu človek pripiše. Lahko je dobro ali pa slabo.

NAŠE MNENJE O JAPODSKEM ČARU

Poskusi so pokazali, da se Japodski čar odziva na zavestne in podzavestne ukaze. Takoj izvrši, kar mu kdo naroči zavestno in pri tem čar ne izbira med dobrim in zlim. To selekcijo bi morala izvajati zavest.

Čar uresničuje tudi, kar mu kdo naroči podzavestno. Vsak človek ima trenutke, ko je jezen, in v jezi lahko podzavestno škodi sočloveku, četudi mu zavestno ne bi hotel. Zelo malo je ljudi, ki bi lahko varno uporabljali Japodski čar, ker premalo obvladujemo svoja čustva, zato zna biti za ljudi poguben.

Morda je že samo gledanje simbola nevarno, ker ga človek ohranja v glavi in tam lahko deluje kot na papirju, izključiti pa ga ni mogoče. Z vizualiziranjem čara se lahko celo škoduje tistemu, v kogar se čar v miselni podobi usmeri, prav tako pa lahko tudi zelo koristi.

Japodski čar naj se ne ponuja kar vsakomur, če ga ne poznamo zelo dobro. Lahko bi ga kdo usmeril kar proti tistemu, ki mu ga je odstopil. Zaenkrat ne poznamo zaščite pred učinkovanjem Japodskega čara. Močan pa je tako, da izničuje vse, kar si kdo v mislih zaželi, da bi bilo treba izničiti.

Japodski čar niti ni dobro obešati na zid. Če bi se v takem prostoru ali kje blizu obešenega čara sprla človeka, bi Japodski čar tisočkrat ojačil njuna čustva in spora zanesljivo ne bi mogla več nadzorovati.

Čar iz Japodske jame je ljudem, ki so ga izklesali in uporabljali najverjetneje služil kot uročni pripomoček za ublažitev ali izničenje raznih nevarnosti, ki so pretile skupnosti. To so lahko bili preteči naravni pojavi, kot so potresi, suše in podobno kakor tudi sovražnik znotraj ali zunaj same skupnosti. K čaru so se najverjetneje zatekali le skrbno izbrani in preverjeni ljudje, ki so poznali njegovo veliko obredno moč in se zavedali možnosti zlorabe te moči.

Jože Guardjančič je s čarom opravil precej meritev in ga ocenjuje kot zelo močnega in pogojno, če bo v pravih rokah, dobrega. Neverjetna je njegova silna preprostost, narejen je le iz parih črt in sklede in hkrati moč.  Sam ga vidi kot neke vrste energijski tročan, ki se vzpostavi v trenutku, ko se naše misli (ki so informacija, ki potuje, torej energija) srečajo z energijo, ki jo čar zbira iz okolice.  V tistem trenutku se njegova čarna moč močno poveča v skladu z zakonitostmi svete geometrije. V pravih rokah in ob dobrem poznavanju njegovega delovanja, mogoče ga s časom spoznamo še bolje, je sposoben tudi velikih nalog, vendar je čar v osnovi zelo slab, ker ne dela nobene selekcije med ukazi.

KDO IN KDAJ GA JE NAREDIL

To, da je bil čar vklesan v jami in tam skrit, kaže na to, da so njegovi tvorci namerno zmanjšali dostop do njega in ga uporabljali po potrebi. Vprašanje pa je, ali je čar res zelo star; lahko je tudi mlajši ali celo iz sodobnega časa. Morda je ostalina naravovercev in njihovih tajnih zaščitnih združb. Oni so vedeli in znali veliko, vendar se je njihovo znanje sčasoma pozabilo.

V preteklih letih je bilo objavljenih nekaj strokovnih sestavkov o dotičnem skalorezu in likih sončnih krogov (štirikrakem in osmerokrakem križu v krogu), ki se poleg osrednjega lika uvrščajo v slovansko mitologijo. To je seveda ocena raziskovalcev, ki ne upoštevajo  univerzalnosti znanja oblik (formativne tehnologije), ki je bilo lastno ljudstvom povsod po svetu. Na zelo podobne skaloreze namreč naletimo širom sveta in vsi nas nagovarjajo z vesoljnim jezikom simbolov, ki ne potrebuje prevoda in ne pozna etničnih meja ter preprek. Za več o tem beri nekatera dela svetovno znanega švicarskega psihiatra in psihoterapevta Carla G. Junga.

ZAKLJUČEK

Čar iz Japodske jame seveda ni naša last, je kulturna dediščina slovenskega naroda in Evrope, zato smo se odločili, da vsa spoznanja v zvezi z njim posredujemo tudi v javnost, čeprav smo sprva tekst namenili le odgovornim raziskovalcem, arheologom in etnologom.

Zapisali Franc Šturm, Mitja Fajdiga in Jože Guardjančič. Pri tem so nam pomagali Jure Sinobad in Marko Gorišek.