Dnevnik

Dnevnik

Letos poleti sva z JR obiskala nekaj lašter v Zgornji Nadiški dolini. Z dotikom je JR jasnočutno ugotavljala namen kamnite mize v Bijačah, Trčetu in tiste pri Landarski jami. (Ob pripravljanju zapisa o slednji sem mimogrede naletel še na pisni dokaz o našem staroselstvu. Dokaz je sicer obče znan, vendar ga šolski zgodovinarji očitno namerno zanemarjajo.) In obiskala sva znameniti kamniti krog pri Planini Zaslap pod Krnom.   (Se nadaljuje v

Naravovédstvo, ne staroverstvo!

Posted on 5. 8. 2018

5

Proučevalci izročila o močeh narave, njenih zakonitostih in njihovem vzdržnem koriščenju za obči prid ugotavljamo, da izraz staroverstvo ni pravi; pravzaprav izraz staroverstvo zavaja. Pred kratkim smo o tem razpravljali Franc Šturm, podpisani in jasnovidec (ne želi biti imenovan). Razprava je bila plodna in skovali smo nov, ustreznejši izraz. Se nadaljuje v Naravovédstvo, ne staroverstvo (brez naslova in uvoda)

Ajdovska jama in posodica R 471

Posted on 31. 5. 2018

0

Na meji med vasema Brezovska Gora in Nemška vas, na robu kraškega dola, leži Ajdovska jama. Večji kraj v bližini je Leskovec pri Krškem. Jama je spodmol z dvema vhodoma. Oba vodita do osrednje dvorane, velike 15 x 20 m. Leta 1992 je bila Ajdovska jama razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. Arheologi so jo raziskovali več desetletij. Našli so številne materialne ostanke iz starejše in mlajše kamene dobe ter bronaste dobe, med

Staro znanje ni vera

Posted on 18. 5. 2018

0

Staro znanje, povezano z naseljevanjem ljudi in njihovimi bivališči, je bilo usmerjeno v uglaševanje naravnih moči v bivalnem okolju. Tako so predniki najlaže ohranjali veliko duhovno moč, ki so jo koristno uporabljali na poti skozi življenje.

Nadaljevanje v STARO ZNANJE NI VERA (Franc Šturm), vsebina

V spodnji povezavi je dolgo obljubljeni sestavek o Krnskem krogu in krožnih gradnjah širom Slovenije. Krnski krog in značilnosti krožnih gradenj

… se nahaja na Krasu in ga bo Megalitska Slovenija obravnavala v kratkem.

Mitja Fajdiga

So naravoverci vplivali na vreme

Posted on 12. 11. 2017

0

V spodnji povezavi je svež in z novimi ugotovitvami dopolnjen sestavek, ki govori o vplivu na vreme pri naših naravovernih prednikih. Sestavek je bil predstavljen 12.08. 2017 na simpoziju “Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja” v Kobaridu. Prvotni sestavek je bil umaknjen s spletne strani. So naravoverci vplivali na vreme

Obisk vodnega svetišča

Posted on 22. 10. 2017

0

Dolina Kamniške bistrice je izhodišče za hribolazenje, znana je po svojih lepotah (gorah, slapovih, vodnih soteskah, ledeniških balvanih), Spominskem parku planincem, umrlim v gorah, po gondolski žičnici na Veliko planino, po Domu pri izviru reke Kamniška bistrica in tudi po lovskem dvorcu kralja Karađorđevića ter pozneje Tita. Vse to pa je postalo nezanimivo, ko sem začel raziskovati starodavne kamnite ostaline po Evropi in Sloveniji ter med drugim izvedel, da se v K. bistrici nahajajo velik

Entitete

Posted on 4. 10. 2017

0

Nov sestavek Franca Šturma, ki je plod skupnega raziskovalnega dela in številnih praktičnih primerov dveh sourednikov naše strani. Govori o entitetah, njihovem nastanku, namenu in težavam, ki jih povzročajo ljudem. Predvsem bi hoteli ovreči številna napačna tolmačenja, ki jih najdemo na spletu. ENTITETE  

© 2019 Megalitska Slovenija — Poganja jo Nikrmana

Vse pravice pridržane — Gor ↑