Približno ob 14 h se bo na celotni severni polobli začelo naravno 2021. Naznačena ura velja za osrednjo Slovenijo. Torej se bo v vzhodni Sloveniji premena zgodila kakšno minuto, dve, tri prej, v zahodni Sloveniji pa malo pozneje.

Ker bomo takrat pokonci, se ponuja lepa priložnost za zaznavo točne minute premene. Kdor se bo namreč ob napovedani uri umiril, po možnosti šel v naravo in prisluhnil svojemu telesu, bo morda zaznal premeno. To je najmočnejša premena tekom celega leta, zato se tudi najbolj telesno zaznava.

Kakšna telesna zaznava bo oznanila premeno? Odvisno od posameznikove nravi, telesno-zaznavne občutljivosti in splošnega zdravja. V minulih letih sem tovrstno premeno zaznal kot kratkotrajno toploto ali uščip v kakšnem organu. V dneh po premeni pa bo marsikdo zaznal trajnejšo spremembo počutja (dokler se telo ne prilagodi novi ozračni moči in navadi nanjo); tudi vreme se lahko precej spremeni.

(Naslovni prikaz: Premena navzdolnje in krčilno-plavajoče moči zime 2020-’21 v navzgornjo in širilno moč naravne pomladi 2021)

Za več glej sestavek Nevidne naravne moči, letni časi in ljudsko izročilo.

Rakek, 31. 1. 2021

Mitja Fajdiga, urednik