Boris Čok je v svoji knjigi V siju mesečine – ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice zabeležil zgodbe o obredih, bajeslovnih bitjih, šegah in verovanju naših prednikov na Krasu.

Staroverstvo je bilo njihov življenjski slog, odnos do narave in skupnosti.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174744758