Zahvaljujem se gospe Duši Krnel Umek za odličen povzetek spoznanj o našem staroselstvu! Mimogrede tudi razgalja laži akademskih zgodovinarjev o našem izvoru.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/09/Dusa-K.-U.-dr.-O-slov.-staroselstvu-in-zlaganosti-sedanjega-akademskega-zgodovinopisja-v-Sloveniji.pdf