(članek v NeDelu iz 14. avgusta 2016)

Novinar Dejan Ogrinec je moja pojasnila strnil v zaokrožen članek o megalitih. E-dopisovala sva si spomladi 2016.

(Namrščena fotka je nastala, ko me je presenetil novinar Slovenskih novic Primož Hieng.)

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/08/Dediščina-čaka-na-raziskovalce-13-8-16-NeDelo.pdf