Za ljubitelje nepotvorjene zgodovine. Razpravo o resnični lokaciji Troje je julija 2018 v facebooku objavil prof. Vedran Sinožić, sicer Istran ter odličen poznavalec Homerjevih pesnitev Ilijada in Odiseja.

Objava razprave napoveduje izid prevoda hrvaškega izvirnika Naša TROJA, ki se v slovenščini glasi Resnična TROJA (konec junija 2020 izide pri zložbi Stella).

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/06/30x-ne-H.-in-30x-da-M.-16-6-2020-MF-za-MegaliSVN.pdf