… je več ton težka skala, ki jo predstavniki Živega muzeja Krasa pojmujejo kot kamnito gobo. Sicer je v muzeju na prostem takih gob več; ena je označena na službenem zemljevidu muzeja, enako tudi pot do nje z Bazovske ceste.

Predstavljam pa kamnito gobo, ki ni označena na nobenem zemljevidu in za njeno točno lokacijo ne ve niti muzejska uprava. Ker »goba« stoji na treh skalnih rogljih, menim, da ni naključno delo narave, torej je namensko postavljen megalit.

Čemu stoji na orleški gmajni pri Sežani, ne ve nihče, zato vabim javnost k ogledu megalita. Naj njegov namen poizkušajo ugotoviti ljudje z nadpovprečno sposobnostjo zaznave.

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2020/01/Megalit-na-3-rogljih-brez-uvoda-MF-09-01-20-za-MegaliSVN.pdf