Po večletnem raziskovanju naravoverske dediščine sem ugotovil, da so praprebivalci rakove doline koristili njeno nevidno vodno moč, sicer ne bi preživeli dolgotrajnega sušnega obdobja, ki je pred našim štetjem trajalo več tisoč let. Tudi sicer so si žitje lajšali s koriščenjem nevidnih naravnih sil. To sem ugotovil na treh mestih: pri prastarem dvojnem hrastu, nepresahljivem izviru Prunkovec in na območju uničenega skalnatega ovala (krajinskega svetišča pri Hotelu Rakov Škocjan).

(Se nadaljuje v prilogi)

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2019/07/Naravovedsko-izro%C4%8Dilo-Rakove-doline-brez-uvoda-MF-23-6-19.pdf