• Megalit, opredelitev, in nekaj primerov
  • Kaj pa Slovenija?
  • Priložnost za razvoj Žusma in njegove ožje in širše okolice
  • Kakor na nebu, tako na zemlji — starodavna preteklost za nove rodove

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2019/04/%C5%A0epet-prednikov-na-%C5%BDusmu-ustvarila-Aleksandra-Sa%C5%A1a-Krumpak.pdf