V spodnji povezavi je svež in z novimi ugotovitvami dopolnjen sestavek, ki govori o vplivu na vreme pri naših naravovernih prednikih. Sestavek je bil predstavljen 12.08. 2017 na simpoziju “Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja” v Kobaridu. Prvotni sestavek je bil umaknjen s spletne strani.

So naravoverci vplivali na vreme