Od včeraj 18.05.2017 poskusno deluje varovanje vasi Potoče pri Senožečah, ki ga je vzpostavil naš sourednik Jože Guardjančič. Projekt se je idejno začel leta 2015, kot domača naloga na individualnem tečaju geomantije pri Robiju Lavinu. V lanskem letu smo postavili poskusni tročan in ga še isti dan podrli. Letos smo dobili od domačinov zeleno luč za trajno vzpostavitev zaščite vasi, ki sedaj poskusno deluje. Sledi nekaj tedensko spremljanje biopolja znotraj področja zaščite. Prvi rezultati so več kot vzpodbudni. Daljše poročilo za vaščane in širšo javnost sledi čez kak teden. Naj poudarimo, da je pri tem uporabljeno predvsem znanje iz proučevanja slovenskega naravoverstva. Avtor je pri postavitvi zaščite, ki je sestavljena iz štirih ključnih medsebojno delujočih točk, uporabil izključno tehniko in materiale domače našim prednikom.