V mesecu marcu je bil predstavljen Škocjanski tročan, ki je urejal naravne sile na širšem primorskem. Na ta tročan se z enim krakom naslanja tudi Vremski tročan, namenjen prvenstveno skrbi za rodovitno Vremsko polje.

Vremski tročan in s modro puščico označena vas Vremski Britof

Ključne točke Vremskega tročana so Škocjanske jame, najvišji vrh Brkinov tik nad vasjo Artviže ter vzhodni podvrh Vremščice. Na zadnjih dveh točkah danes stojita cerkvi in sicer sv. Socerb nad Artvižami ter sv. Urban na Vremščici. Zelo zanimivo vlogo ima tudi Vremski Britof; nekoč zelo staro pokopališče, saj se nahaja na sredini tega tročana. Lokacije v središču (delujočih) tročanov so duhovno najmočnejša mesta kjer naravne sile dosežejo enost.

Nekaj zanimivosti glede tega tročana. Vse tri osrednje točke še danes povezujejo kačje črte, torej žile po katerih se pretakajo in uravnovešajo zemeljske sile. Razdalja med Škocjanskimi jamami in sv. Socerbom ter Škocjanskimi jamami in sv. Urbanom na Vremščici je praktično enaka (6500m +/- 40m). Kačja črta, ki poteka iz Škocjanskih jam proti Vremščici gre preko kala Mrzlek nad Famljami. O kalu je Pavel Medvešček izbral izročilo, po katerem naj bi voda v kalu imela zdravilne moči (Medvešček, 2006). Zelo natančno na linijah sta še dve cerkvi in sicer cerkev sv. Janeza Krstnika v Podgradu pri Vremah, ki je bila nekoč cerkev gradu Završnik (ki je bil tudi na tej črti) ter cerkev sv. Justa v Gornjih Vremah. Obe lokaciji sem preveril in kačja črta gre zelo natančno preko prezbiterija obeh cerkva. Enostavno malo preveč podrobnosti, da bi šlo za naključje. O tem kakšno vlogo je imel Vremski Britof pa v enem od naslednjih sestavkov.

Za zaključek naj napišem, da se vedno bolj kaže velika vloga in pomen Vremščice v širšem prostoru, saj se na to točko veže še nekaj drugih povezav, ki so mitološko zanimive.

Jože Guardjančič