V petek 03.03. 2017 je bilo v kozinski knjižnici predavanje Jožeta Guardjančiča z naslovom Naši predniki geomanti. Sourednik Megalitske Slovenije je v malo manj kot uri in pol najprej predstavil nekaj osnovnih značilnosti vede, ki so jo naši predniki zelo dobro poznali in upoštevali pri razumevanju in urejanju svojih življenj.

Sledila je predstavitev odkritja velikega Škocjanskega tročana, ki zajema Škocjanske jame, Vremščico (sv. Urban) in Suhi vrh na Nanosu. Značilnost tega tročana so zelo natančna usmerjenost, obredni kot 23 stopinj, sekanje nekaterih ključnih točk ter ljudsko izročilo vezano na povezave. Predavatelj ugotavlja, da je danes tročan nedelujoč in to se kaže tudi na razmerah v pokrajini.

Predstavil je še Vremski tročan, ki se delno navezuje na Škocjanskega in natančnost nekaterih medsebojnih povezav, ki na razdalji več kilometrov ne zgrešijo niti za meter.

V nadaljevanju je sledila predstavitev nekaterih funkcij tročana, nekakšne multifunkcijske naprave, ki ščiti skupnost in skrbi za blagostanje znotraj varovanega prostora. Omenil je kakšno vlogo so znotraj tega imeli megalitski krogi in se vprašal kdo danes skrbi za svetost svetišč.

Za konec je sledilo še razmišljanje kako vse bi nam lahko ta znanja, ki izhajajo iz narave in so preizkušena v večtisočletni praksi, pomagala za boljši jutri.

Predavanju je sledilo približno 35 poslušalcev, kar je skrajna kapaciteta kozinske knjižnice. V naslednjih tednih bo verjetno sledila ponovitev nekje znotraj Škocjanskega tročana.