Naš neumorni sourednik Franc Šturm v novem sestavku predstavlja peto moč, ki jo je moč ustvariti s pomočjo glasbe.

PETA MOČ V GLASBI