Zaenkrat le serija fotografij narejenih v maju 2016 med delovnim obiskom Malte in njenih megalitskih gradenj.