S prijateljico Tjašo Makarovič Fratnikovo sva se, polni raziskovalnega duha, da bi izvedeli več o ljudeh, ki so v daljni preteklosti živeli na našem območju, poglobili v literaturo, ki omenja naše kraje, ljudi in njihovo zgodovino.

Med vsemi, izredno zanimivimi zapisi naju je najbolj pritegnil ustno izročilo, ki ga je Pavel Medvešček zasledil in zapisal že davnega leta 1954.

Ljudska pripoved pravi, da je pred 1. svetovno vojno na vrhovih slemena Kolovrat – Devetem konfinu, Očni in Belinu – stalo devet belih kamnov, ki so jih bili postavili staroverci. V izročilu se ni ohranilo pojasnilo, čemu so bili namenjeni, ohranilo pa se je védenje o Belinu, ki je pomagal bolnim ozdraveti.

Belinov vrh stoji v neposredni bližini veliko bolj znanega vrha Očna (glej zemljovid). Spraševali sva se, kje bi lahko bil Belinov vrh, ki ni nikjer zapisan ali zarisan, in ali je na njegovem vrhu stalo svetišče, posvečeno bogu Belinu. Obstoj Belinovega vrha se zamegljuje, védenje o njem pa je živo le še med starejšimi domačini. S tem zapisom uzaveščamo njegov obstoj.

Ker živiva na Čiginju, pod hribom Očna, sva se odločili raziskati vse skupaj. S približnimi napotki nekaterih domačinov in z malo predvidevanja sva brez težav prišli na pravi kraj. Da bi se Belinov vrh raziskal in radiestezijsko izmeril, sem k sodelovanju povabila radiestezista Franca Šturma. V veliko čast sva si šteli, da se je gospod Franc odzval povabilu in v soboto, 7. novembra, s seboj na ogled pripeljal tudi sodelavca iz Megalitske Slovenije, Jožeta Guardjančiča in Mitja Fajdiga.

Ogledali smo si Belinov vrh, Belinov rob in vrh Očne, na kateri so še danes vidni temelji cerkve svetega Florjana, ki je bila pred 1. svetovno vojno preseljena v Volčanske Rute.

Za radiestezijske ugotovitve glej nadaljevanje.

Lea Florjančič

UGOTOVITVE NA OSNOVI RADIESTEZIJSKIH MERITEV

Belinov vrh, ki pravzaprav niti ni vrh (glej fotko), je le nekaj metrov nad okolico dvignjena točka. Na Belinovem vrhu se nahaja, v obsegu sicer sorazmerno skromna, a izredno kakovostna energijska (geomantična) točka, zelo primerna za svetišče.

Svetišča naravovercev so bila vedno na najbolj kakovostnih energijskih (geomantičnih) točkah. Energijsko moč takih mest so izrabljali za svoje obrede, s katerimi so poskušali vplivati na razmere in dogajanje v skupnosti in tako povzročali želene posledice. Vsak dogodek terja določeno energijo za svojo uresničitev. Za ugoden razplet najbolj pomembnih dogodkov pa so naravoverci potrebovali zelo velik energijski naboj; če ne bi bili postavljali svetišč na tako energijsko močna mesta, bi bili njihovi obredi v takih svetiščih jalovi (ne bodo obrodili uspeha).

Mogoče je bila geomantična točka na Belinovem vrhu včasih ojačana še s posameznimi kamni, a današnja, na žalost dokaj spremenjena podoba okolice v precejšnji meri preprečuje raziskovanje materialnih ostalin svetišča. Eterično-energijska informacija pa je na Belinovem vrhu še vedno prisotna in obiskovalca vabi k mirnemu razmišljanju (meditiranju) in h krepitvi duha.

Nad Belinovim vrhom se pné precej bolj znan hrib, Očna, kjer so danes komaj še opazni ostanki cerkve svetega Florjana. Danes je težko doumeti, zakaj je prevladujoča religija postavila svoje svetišče na precej odročnem kraju, a ob upoštevanju pomena, ki ga je za staroverce imel sosednji Belinov vrh – bil je naravoversko svetišče – postane zadeva dosti bolj jasna. Cerkev sv. Florjana je bila postavljena predvsem zato, da je omogočala preusmerjanje naravovercev – častilcev Belina – v novo vero.

Energijsko (radiestezijsko) smo premerili tudi Očno; njena eterična energija je jakostno precej bolj skromna, saj le rahlo presega povprečno energijo v naravi, torej hrib ni bil primerna lokacija za svetišče. Verjetno tudi to dejstvo, poleg upadanja številnosti naravovercev, pojasnjuje, zakaj je bila kasneje cerkev sv. Florjana na Očni opuščena.

(f.š. in j.g.)

Belinov vrh smo obiskali Iza Golob Klemenčič, Lea Florjančič, Marinka Prezelj, Tjaša Makarovič Fratnikova, Nives in Gregor Koželj, Alek Podgornik Asani,
Franc Šturm, Jože Guardjančič in Mitja Fajdiga

Zemljevid z vrisanim Belinovim vrhom
« of 5 »