V soboto, 07. listopada-novembra 2015, smo si sodelavci Megalitske Slovenije skupaj s poznavalcem zgodovine širšega Idrijskega, Gregorjem Koželjem, ogledali zanimiv hrib, Prvejk, ki se dviga nad Dolenjo Trebušo. Gre za vzpetino, ki jo je narava oblikovala v zelo pravilno tristrano piramido, druga posebnost hriba pa je, da jo z vseh strani obkrožata vodotoka Idrijca in Trebuščica. Kljub svoji razmeroma skromni višini, 358 m, je bil hrib brez dvoma energijski center okolice.

Ves čas hoje proti vrhu hriba smo preverjali energijsko stanje terena in na koncu smo vse ugotovitve strnili v sledeče:
– nekje na polovici poti na Prvejk se že zaznava zelo močno biopolje s 400-metrskim premerom in središčem na najvišji točki hriba;
– jakost eterične energije na vrhu Prvejka več kot 150-krat presega povprečje naravnega okolja in tudi vsi ostali energijski parametri kažejo na izjemnost hriba, ki je več kot primeren za zajem in koriščenje naravnih energij;
– za tako naravno energijsko moč sta zaslužna odlična kamenina Prvejka in njegova tristrana piramidna oblika, ki energijski sliki dodaja sintropijo in intelekt (energije se prilagajajo vsakemu posebej);
– upoštevajoč piramidno oblikovanost Prvejka menimo, da se ni uporabljal za bivanje (gradišče), saj je na njegovem vrhu, kljub umetno izdelanim policam, enostavno premalo prostora za naselje;
– gotovo pa so naši predniki zaznavali energijsko moč hriba in ga uporabljali za naravno krajinsko svetišče, kjer so si krepili zdravje in duševno-umske sposobnosti.

Sodelavec Franc Šturm je celo omenil možnost, da se je eterična energija Prvejka pošiljala na vse lokacije, ki so vidne z vrha hriba, saj je deloval kot energijski oddajnik. Sprejemanje energije je omogočal intuitivno izrisani čar (simbol; glej risbo), ki odraža energijske lastnosti Prvejka. Če se popolnoma enak čar (simbol) poustvari (nariše, izkleše, oblikuje iz kovine) kjerkoli v vidnem polju Prvejka, je ta čar (simbol) sposoben sprejema njegove eterične energije.
Tako so naši predniki energijsko bogatili mesta, kjer so si uredili svoja bivališča (gradišča). Povedano drugače, Prvejk je bil istočasno elektrarna in oddajnik, ki je z energijo oskrboval več naselij hkrati, ki so morala za njeno sprejemanje imeti le pravo anteno. Postopek smo s pomočjo priloženega čara preverili tudi v praksi; naprava še vedno brezhibno deluje in jo je moč uporabljati.

O hribu Prvejk se je ohranilo ustno izročilo o rabi energijsko močnih mest, saj je Pavel Medvešček v 1960-ih zbral pričevanja starovercev, ki so bili takrat še živi. Na vrhu Prvejka naj bi raslo zdravilno drevo in ljudje so zelo radi posedali na njegovih koreninah v prepričanju, da jih bo drevo ozdravilo in okrepilo. Še več, na vrhu Prvejka so bili postavili napravo bruščin, sestavljen iz petih brusnih kamnov in železne rogovile v obliki črke Y, ki je štrlela iz kamnov (glej fotko). Naše znanje o preoblikovanju eterične energije omogoča trditev, da taka naprava, kadar stoji v središču geomantične točke, jača njeno moč.
Vse do dvajsetega stoletja so le še staroverci ohranjali znanje o hribu Prvejk in njegovi energijski moči. Prva svetovna vojna in industrializacija sta krivi, da smo v zadnjih sto letih pozabili vse duhovno znanje prednikov, zato smo lahko izjemno hvaležni Pavlu Medveščku, ki je zbral in zapisal še zadnje drobce tega znanja in dopolnil sliko o več tisočletni uporabi Prvejka.

Danes zelo malo stvari nakazuje na pomembno vlogo Prvejka v preteklosti. Z nekaj cinizma bi se lahko celo reklo, da mobilni operater dandanes uporablja Prvejk z enakim namenom, kot so ga že naši predniki – za oddajnik.
Vendar se energijska kakovost hriba ne more izničiti in tudi v zadnjih letih zgrajena „kapelica“ mobilne telefonije je ni izničila. Radiestezijsko je energijska veličina Prvejka še vedno zaznavna in s tem zapisom mu vračamo nekaj skoraj že povsem pozabljene megalitske veličine.

(Franc Štrum, Mitja Fajdiga in Jože Guardjančič)

Posnetek z Lidar senčenjem, ki prikazuje pravilno tristrano obliko hriba. (vir: Agencija RS za okolje)
« of 5 »