V poletnih mesecih smo uredniki Megalitske Slovenije dobili namig o Belinovem krajinskem svetišču v hribovju nad Volčami. Tja naj bi zahajali naravoverci po zdravje in kasneje je bila blizu svetišča sezidana cerkev sv. Jakoba, ki naj bi preusmerjala naravoverce v krščanstvo. Ker imamo v svojih vrstah raziskovalce, ki zmorejo zaznavati energijsko močna območja kar prek zemljevida, smo območje preverili in označili dve točki, vredni obiska in podrobne preiskave. V septembru smo lokacijo prvič obiskali in presenečeni odkrili, da se tam nahaja megalitska postavitev, ki je najverjetneje prav kraj, kamor so zahajali naravoverci. Potem smo se trojica raziskovalcev posvetili dokončanju nekaterih drugih raziskav, ki so bile v zaključni fazi. K nuji dokončanja raziskave naravoverskih ostalin nad Volčami nas je opomnil izid nove knjige Pavla Medveščka in odličen zapis ljudskega izročila v njej o naravoverskem Belinovem tronu, ki se povsem sklada z odkrito lokacijo. Sledili so še trije obiski, precej meritev, nekaj praktičnih poskusov in usklajevanja med nami in sedaj je pred vami sestavek, ki prinaša nova spoznanja o velikem znanju naših prednikov – naravovercev – ki so to znanje ohranjali in prenašali iz roda v rod vse do dvajsetega stoletja.

Odkriti megalitski objekt sestoji iz devetih skal. Ena od njih je podobna prestolu ali stolu, zato to skalo lahko imenujemo tron (prestol). Po videzu megalitskega objekta in geografski lokaciji sodeč smo našli »Belinov tron«. Raziskave bioenergijskih lastnosti objekta nas utrjujejo v prepričanju, da so za zdravljenje služile vse skale v megalitskem objektu, ne le tronska skala.

Doslej smo že spoznali več načinov gradnje megalitskih objektov, vsi po vrsti pa so skalnate naprave za energijsko zdravljenje. Tehnologija zdravljenja se je pri posameznih objektih razlikovala glede na naravne danosti okolja in zgradbo posamezne naprave.

Belinov tron je od vseh doslej najdenih kamnitih naprav za energijsko zdravljenje najbolj enostaven za uporabo in, kot smo preizkusili na licu mesta, energijsko zelo močan. Doslej smo odkrili le dve napravi, ki delujeta tako preprosto in učinkovito. Druga taka naprava – devet skal v ovalnem krogu – se je nahajala v Rakovem Škocjanu, vendar je bila na žalost uničena sredi dvajsetega stoletja. Ohranila se je le fotografija megalitske postavitve (glej priloženo fotko skalnatega ovala v Rakovem Škocjanu; foto Pavel Kunaver, 1950-ta leta).

Megalitski objekt Belinov tron (v nadaljevanju BT) sestoji iz devetih velikih skal, sedem jih je razporejenih v polkrogu z dvajsetmetrskim premerom. Pri tem sta skrajni skali postavljeni v smeri sever–jug, točno na sredi med njima pa je deveta, središčna skala. (Glej risbo megalitske postavitve BT v prilogi.) Vse skale so iz apnenca, približno enake velikosti, prostornine pol do enega kubičnega metra. Po globokih in širokih razpokah na nekaterih skalah, ki sta jih ustvarila voda in čas, sklepamo, da so bile postavljene na svoje mesto pred pet tisoč leti. Skale so bile pazljivo izbrane in postavljene na naravno energijsko ugodno lokacijo (geomantično točko), kar veča njihovo zdravilnost in samočistilno sposobnost. Prilagamo risbo postavitve skal, ki je narisana v merilu. Tronska skala je razpoznavna po svojem kvadrastem tlorisu.

Megalitski graditelji so izbrali skale iz okolice, nekatere so bile odtrgane od zgornjega hriba, druge je prinesel ledenik, saj so okrogle kot prodniki. Vse pa imajo energijsko polje, ki zmore zaznavati človekovo avro in svoje učinkovanje prilagaja njenemu energijskemu stanju. Da je res tako, potrjuje blagodejnost območja megalitskega BT, saj zadrževanje v energijskem polju megalitskih postavitev, ki svoje energije ne prilagajajo obiskovalčevim energijskim potrebam, kmalu postane neprijetno, celo nevzdržno.

Ko se človek energijsko zdravi na takem blagodejnem območju, si zdravi energijski nered, ki ga je povzročilo škodljivo sevanje, prisotno v njegovi življenjski okolici, saj se tako sevanje odraža v njegovi avri. Povedano drugače, obnavlja se njeno energijsko ravnovesje – iz nje se odstranijo slaba energija, posledice škodljivega čustvovanja in uroki ter uravnava se jakost posameznih energij v avri. Nato sledi zdravljenje bolezni. Bolezen se zdravi s čistimi informacijami, ki nadomestijo kaotične, zaradi katerih je prišlo do bolezni.

Učinkovanje skal smo večkrat preizkusili. Ko se je človek usedel na Belinov tron ali na kakšnega od sosednjih skal, ga je začel s svojo energijo samodejno zdraviti. Uravnal je energije v njegovi avri, ki so bile zaradi škodljivih sevanj neurejene (torej je odpravljal energijsko entropijo avre in ga obenem polnil z dobrodejno energijo). Prav tako je energija skale brisala posledice preteklega škodljivega čustvovanja, sočasno pa je skala dotično osebo zdravila tudi z informacijami, ki so zapisane v skali. Vse to je trajalo manj kot deset minut. Belinov tron in ostale pripadajoče skale zdravijo kot današnji zdravilci; brez pompa in učinkovito. Nič drugega ni bilo treba storiti kot sesti na skalo.

Potemtakem na obronkih Kolovrata že tisočletja stoji čudež megalitskega graditeljskega znanja. Belinov tron kljubuje vsem vremenskim vplivom in še vedno učinkuje zdravilno. Njegova zdravilnost je v energijski vsebnosti skal, ki ga tvorijo, in energijski ustroj se ne bo nikoli spremenil.

Ko smo preverjali, če je skala v obliki trona (prestola) najprimernejša za zdravljenje, smo ugotovili, da ni. Za nekoga je bila najprimernejša sosednja skala, za tretjega spet kakšna druga skala iz postavitve. Vsaka skala namreč vsebuje drugačne informacije (energijo) in tako si lahko vsak človek izbere tisto skalo, ki jo njegovo telo zaznava kot najprimernejšo v oziru informacij (energije), ki jih trenutno najbolj potrebuje. Zato so megalitski graditelji postavili na geomantično polje devet različnih skal. (Glej priložene fotke.)

Vse skale, ki skupaj z Belinovim tronom tvorijo krajinsko energijsko zdravilišče, so izbrane tako, da nobena ne more škodovati, saj se človek na nobeni ne more navzeti preveč energije. Lahko si izbere le napačno, vendar zdravljenje zato ne bo ogroženo. Kdor ne zna izbrati sebi primerne skale, lahko na vsaki posedi nekaj časa in s tem ne bo nič narobe. Skale učinkujejo energijsko močneje, če se jih zdravljenec dotika z roko, in še močneje, če se posamezni skali naroči, da naj zdravi in predvsem, kaj naj zdravi (osredotočenost misli namreč usmerja in jača zdravljenje).

Pri vsakem bioenergijskem zdravljenju se mora zdravilna informacija vtisniti v človekovo avro. Lahko se reče, da se mora vanjo usidrati, šele potem zares dolgoročno pomaga. Predniki so nam zapustili simbolično sporočilo o sidranju informacije tako, da so po končanem zdravljenju v zemljo ob Belinov tron zapičili jesenov truj, triroge vile.

Homeopatski preparati, recimo, sidrajo informacijo s potenciranjem, tež za zdravljenje (izdelek sodobne izdelave, narejen iz kovin) pa sidra informacijo z ustrezno izbiro čarov in materialov, odlitih v ugodnem biopolju. Tudi zdravilci, ki zdravijo z rokami, sidrajo zdravilno informacijo na sebi lasten način. Pri kamnitih megalitskih strojih pa se informacija sidra s skalno maso, ki mora biti ravno pravšnja.

Če bi kdo odlomil košček kamna iz Belinovega trona, bi kamniti odlomek seveda imel enako energijo kot izvirnik, vendar veliko manjšo maso. Zaradi njegove dosti manjše mase ne bi kaj dosti učinkoval, čeprav bi vseboval vse potrebne zdravilne informacije. Skratka, kamniti odlomek katerekoli skale iz postavitve BT ne bi omogočal zdravljenja, saj je njegovo energijsko sidro prešibko.

Druga skrajnost je, recimo, zdravljenje ob ogromnem skalnem balvanu, ki se nahaja v Koncu doline Kamniške Bistrice. Skala je težka okrog 150 ton. Če človek, ki se hoče zdraviti pri tako ogromni skali, ni dovolj previden, se lahko navzame preveč njene energije. Energija skalnega balvana v Kamniški Bistrici je veliko premočna za človeka, saj ima balvan pretežko sidro, zato je treba biti pri zdravljenju z njim previden. (Glej fotko kamniškobistriškega balvana v prilogi; za lažjo predstavo njegove velikosti ob njem stoji človek.)

Razpon jakosti energije za zdravljenje je sorazmeren njegovi masi. Ta razpon je potem na razpolago za prilagajanje energijskim potrebam vsakega človeka posebej. Pri majhnih kamnih je premajhen, pri skalnih balvanih pa prevelik. S poskusi smo ugotovili, da je ravno pravšnje sidro za sidranje informacij v človekovo avro pri velikosti skale pol do enega kubičnega metra, kar ustreza masi tona do tona in pol. Tolikšne so skale okrog Belinovega trona in podobno velike so bile tudi skale uničenega megalitskega skalnega ovala v Rakovem Škocjanu.

Megalitska postavitev Belinov tron je skalnata naprava za energijsko zdravljenje, ki ni videti nič posebnega, v resnici pa vsebuje veliko znanja kako pomagati ljudem do zdravja. Tudi s sodobno tehnologijo lahko zdravimo, vendar marsičesa niti današnja medicina še ne zna zdraviti, kaj šele ozdraviti. Zagotovo bi bila veliko uspešnejša, če bi sodobno človeštvo vlagalo v zdravljenje in ohranjanje življenja vsaj toliko sredstev, kot jih v najsodobnejše vojaške stroje za uničevanje življenja.

Kot ponovni odkritelji Belinovega trona in zaradi spoštovanja do graditeljev tega izjemnega naravnega zdravilišča menimo, da je treba Belinov tron in njegovo lokacijo zaščititi ter ohraniti kot pomnik znanja, iz katerega se še danes lahko ogromno naučimo.

Franc Šturm, Mitja Fajdiga, Jože Guardjančič, 27.02.2016

Belinov tron, megalitski polkrog za zdravljenje z eterično energijo.
Tako je zgledala naša najštevilčnejša akcija v novembru.
« of 8 »