Danes bomo napisali nekaj o drobni besedici, ki jo je naš novodobni jezik pahnil v globoko pozabo, a menimo, da jo je treba vrniti v naš besednjak. Gre za besedico TEŽ; dorekli so jo naši prapredniki Veneti, ki so poseljevali naše širše ozemlje v tisočletjih pred našim štetjem in zanje upravičeno menimo, da so predniki današnjih Slovencev. Besedo TEŽ namreč najdemo na predmetu, najdenem v bližini kraja Este v današnji Italiji. Gre za razmeroma majhen okrogel premet (premer 13 cm) star 2500 let, z napisom v venetski pisavi, ki ga je razvozlal že pokojni in znanstveno nepriznani Mirko Škibin.

Za natančen opis pomena te besede in predmeta, kjer je bila zapisana, se bomo vrnili k besedi čar, o kateri smo pred kratkim napisali članek. Za izraz čar smo ugotovili, da pomeni risarski znak, ki ima zaradi svojega vpliva na biopolje obredno moč. Vendar zaenkrat poznamo le malo čarov, ki imajo dovolj velik vpliv na biopolje, da bi delovali samostojno. Čari imajo običajno le dve dimenziji in tako težje dosežejo dovolj močan vpliv na biopolje in s tem zadostno obredno moč. Veliko večji vpliv na biopolje se doseže, če čaru dodamo še tretjo dimenzijo (prostorsko globino). S pomočjo šestega čuta in pravilno izdelavo dobimo predmet, ki ima veliko bolj razširjeno avro od preprostega čara (njegova avra je lahko tudi tisočkrat večja od fizične velikosti predmeta) in tako večjo moč vplivanja na energijsko polje (biopolje). Tak predmet pridobi veliko obredno moč in je vsesplošno uporaben za zdravilske, obredne in uročilne namene, lahko pa služi le za izničevanje škodljivih zemeljskih vplivov. Predmete s takimi lastnostmi so naši predniki imenovali z lepim in sila preprostim nazivom – TEŽ.

Nekaj o sami besedi TEŽ. Dandanes jo zlahka povežemo z izrazom teža, vendar v našem primeru ne gre za težo kot smo jo vajeni. Običajno namreč s pojmom teža pojmujemo maso, pri TEŽ-u pa ne gre za maso, ampak za moč njegovega vpliva na biopolje. Dober TEŽ ima namreč lahko težo (maso) le nekaj deset gramov, a njegova eterično energijska TEŽ-a presega TEŽ-o nekaj ton težkega predmeta, ki vpliva na biopolje nima.
Beseda TEŽ se je skozi burne zgodovinske čase izgubila skupaj z védenjem o bioenergiji in njenem vplivu na življenje. V zadnjih desetletjih smo iznašli za tovrstno znanje in predmete nove besede – generator biopolja, izničevalnik sevanj ipd., ki pa niso nič drugega kot skovanke iz tujk, torej smo zanemarili domače izraze s tega področja.

Vrnimo se k predmetu, ki ga imenujemo TEŽ. Samo od sebe se porodi vprašanje, zakaj ima TEŽ take energijske lastnosti in v čem je njegova skrivnost. TEŽ dobi energijske lastnosti bodisi zaradi svoje oblike, bodisi zaradi kvalitete materiala, iz katere je izdelan, ali pa zaradi premišljenega spleta risarskih znakov (čarov) na njegovi površini. Najboljše delovanje se doseže s prepletanjem vseh navedenih značilnosti. TEŽ-u se še dodatno poveča učinkovitost, če se pri njegovi izdelavi uporablja tehnika fraktalne zgradbe, torej neskončnega ponavljanja vzorcev iz katerih je TEŽ narejen.

Skozi zgodovino poznamo celo vrsto takih predmetov; pravzaprav bi že egiptovske piramide lahko šteli za TEŽ, druga skrajnost pa so le nekaj centimetrov veliki TEŽi, ki služijo kot obeski. In seveda predmet, na katerem je naziv TEŽ prvič zapisan, ni nič drugega kot majhen predmet z ogromno avro, torej TEŽ. Z radiestezijskim zaznavanjem lahko dotičnemu predmetu izmerimo velikost in moč njegove avre, ki več stokrat presega njegovo fizično velikost skromnih 13 cm. Povdariti velja, da je nekoč taka naprava imela tudi vsakdanjo uporabno vrednost, saj je kot TEŽ lahko služila že posoda za shranjevanje živil ali na videz preprosta fibula (sponka) na oblačilu.

Predmeti podobnih oblik, ki so skoraj vsi bili tudi TEŽ, so se skozi zgodovino odkrivali povsod po svetu in tudi pri nas. Zadnje čase se pri Megalitski Sloveniji precej ukvarjamo z bogatim znanjem starovercev ki so častili predvsem naravo in njeno moč. Med njihove tovrstne gmotne ostaline spadata predmeta kolimber in bruščin, ki imata za svojo osnovo prav uvodoma omenjeni venetski TEŽ. O bruščinu, ki je gotovo služil kot TEŽ, smo pisali že v članku o hribu Prvejk. V prihodnosti pa se zagotovo posvetimo tudi kolimberju in njegovim energijskim sporočilom, torej njegovi obredni teži. Medtem pa bomo v naš besednjak znova vnesli to našo prastaro besedo TEŽ.

V priloženih fotografijah se bomo sprehodili skozi zgodovino TEŽ-ev od predantičnih časov do današnjega dne. (jg)

Novodobni TEŽ. Obesek elipsa, ki jo izdeluje naš sourednik Franc Šturm http://www.radiestezija-sturm.si/izdelek.php?id=20
« 1 of 6 »